Javna dokumentacija

Politika privatnosti

Plan nabave 2024.

Financijski plan za 2024.

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke financijskih izvješataja

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju

Godišnji plan i program rada vrtića za 2023./2024. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada vrtića za 2022./2023. godinu

Pravilnik o kućnom redu

Obrasci financijskih izvještaja

Obrasci financijskih izvještaja

Pravilnik o radu

Pravilnik o upisu

Plan nabave za 2023. godinu

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke 2022.

Godišnje izvješće 2022.

Financijski plan 2023.

Odluku o usvajanju Pravilnika o radu

Pravilnik o radu 2022.

Statut DV Trilj

Godišnji plan i program rada za 2022.-2023. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2022. godinu

Kurikulum 2022.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Izmjene plana nabave za 2022. godinu

Upis djece u programe vrtića i jaslica

Registar ugovora 2021.

Plan nabave za 2022.

Obrasci financijskih izvještaja

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju…

Godišnje izvješće 2021.

Kurikulum DV Trilj za 2021.- 2022.

Izvješće o realizaciji GPP za 2020.-2021.

GPP 2021.-2022.

PRAVILNIK kriterijima, načinu i uvjetima upisa u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja (ažurirano 5.11.2021.)

Izmjene i dopune pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima

ODLUKA o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtiča u vlasništvu grada Trilja

Odluka upravnog vijeća o upisu djece u Dječji vrtić Trilj za 2021. godinu

Poslovnik o radu upravnog vijeća dječjeg vrtića “Trilj”

Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2021.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA ZA 2021. PEDAGOŠKU GODINU

Odluka o prijedlogu izmjene i dopune statuta

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Trilj

Plan nabave za 2021. godinu

Obrasci financijskih izvjestaja (Excel datoteka)

Financijski plan za 2021. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Kurikulum Dječjeg vrtića Trilj za 2020. /2021. pedagošku godinu

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VRTIĆA ZA 2020./2021. GODINU

Registar Ugovora 2019.

obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.

PLAN NABAVE ZA 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

Bilješke uz financijske izvještaje 2019.

STATUT_DJEČJEG_VRTIĆA_2014.

Odluka o prijedlogu izmjene i dopune statuta Dječjeg vrtića Trilj – Trilj

Godišnji plan i program rada za 2017.-2018. (1)

Kurikulum 2017.-2018. (1)

Pravilnik o radu NOVI – 2017.

Izmjene i nadopune pravilnika o radu

sigurnosno-zaštitne-mjere-i-protokoli-postupanja-u-rizičnim-situacijama-1 (4)

godisnji-plan-i-program-za-2016-17

kurikulum-2016-2017

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_4.1.0._(1)_2015.

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILJEŠKE

PLAN NABAVE

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA ZA UPIS u 2019.-2020.