O nama

Djelatnost vrtića „Trilj“ kao predškolske organizacije započelo je dana 15. veljače 1979. g. kao područni vrtić centralnog vrtića Sinj. Smješten u prizemlju stambene zgrade u Trilju, A. Stračevića 15. odgojno-obrazovni rad započeo je sa 26 polaznika i dva zaposlenika. Tijekom narednih godina broj polaznika i zaposlenika se povećavao. Grad Trilj na sjednici Gradskog vijeća 17. listopada 1998. g. donosi odluku o osnivanju i tako postaje osnivač i vlasnik dječjeg vrtića pod nazivom „Trilj“.

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u vrtiću se ostavruju programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koji su prilagođeni razvojnim potrebama i mogućnostima djece. Programske zadatke i ciljeve provodi sa oko 160 polaznika i 10 stručnih djelatnika. Na poslovima računovodstva radi jedna djelatnica kao i na poslovima spremačice.

Svima nama stalna je briga i zadatak kako djeci stvoriti ugodnu zajednicu onih koji uče, a njihovim roditeljima biti partner u odgoju i tako zajedno omogućiti kvalitetne uvjete za razvoj.

Zadaci odgojno-obrazovnog rada planiraju se prema potrebama razvoja i unapređivanja rada s djecom u odgojnim skupinama. Specifičnost pojedinih skupina proizlazi iz specifičnosti potreba djece.

U skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja koja mora odražavati raznolikost u sadržajima i oblicima rada da bi se zadovoljila potreba djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti, dječji vrtić organizira kraće programe kojima je cilj poticanje i razvoj svih aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta: tjelesnih, umnih, osjećajnih, društvenih kroz:

  • dječji gimnastički klub
  • školu stranih jezika.

Dječji vrtić planira i provodi plan i program kulturne i javne djelatnosti  koji se realizira kroz interna obilježavanja i proslave, kao i na razini društvene zajednice.

 

Dječji vrtić Trilj
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
Email: dvtrilj1@net.hr
OIBAN: HR4824070001100572829
OIB: 72048408451