Dječji vrtić Trilj

Program i kurikulum za 2020./2021.

Kurikulum Dječjeg vrtića Trilj za 2020. /2021. pedagošku godinu

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VRTIĆA ZA 2020./2021. GODINU

OBAVIJEST RODITELJIMA!

U utorak 29. rujna 2020. godine dječji vrtić neće raditi zbog blagdana
Sv. Mihovila i dana grada Trilja.
Sretan Dan grada, blagdan svetog Mihovila žele vam djelatnici
dječjeg vrtića Trilj.


OBAVIJEST O POČETKU RADA!

DRAGA DJECO,
POŠTOVANI RODITELJI!

S radošću vas obavještavam da su svi djelatnici vrtića zdravi i veseli i iščekuju skori susret s vama!
Planirani početak rada realizirat će se 14.09.2020. (ponedjeljak) prema već dogovorenim terminima.
Molim poštovane roditelje da putem WhatsApp grupa zatraže sve potrebne informacije i pridržavaju se dogovorenog.
U nadi sretnog početka, kao i uspješnog daljnjeg pedagoškog rada, srdačno vas pozdravljam.

BUDIMO ODGOVORNI!

Ravnateljica
Anka Lukić


DODATNE INFORMACIJE O RADU VRTIĆA!

ZA DJECU JUTARNJE SMJENE:

 • Prošlogodišnja djeca – dolazak u vrtić od 7:15 do 8:30, a odlazak do 12:45 sati.
 • Novoupisana djeca, dolazak u vrtić od 9:00 do 10:00 sati. Boravak u skupini sat vremena.

 

ZA DJECU POSLIJEPODNEVNE SMJENE:

 • Prošlogodišnja djeca – dolazak u vrtić od 13:15 do 14:00 sati, a odlazak do 18:45 sati.
 • Novoupisana djeca – dolazak u vrtić od 14:30 do 15:30. Boravak u skupini sat vremena.

 

Roditelji koji smatraju da će ostanak njegovog djeteta biti otežan imaju mogućnost boravka u skupini 15 minuta s maskom na licu i zaštitom na obući (npr. plastične vrećice, ….).

Djetetu svakodnevno mjerite temperaturu i upisano u bilježnicu donijeti na uvid djelatniku. U vrtić dijete dovedite do ulaznog dijela vrtića, do garderobe, gdje će ga preuzeti netko od djelatnika.

Za sve ostale informacije obratite se odgojitelju vašeg djeteta preko WhatsApp grupe.

 

S veseljem vas očekujemo.


OBAVIJEST RODITELJIMA!

Poštovani roditelji!

Dječji vrtić Trilj 1.9.2020. (utorak) neće započeti svoj odgojno-obrazovni rad zbog zaraze virusom COVID 19 jedne djelatnice. Zbog zaštite zdravlja Vas, vaše djece i vaših obitelji, mogući početak rada realizirat će se prema uputama epidemiologa o čemu ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

U nadi skorog viđenja srdačno vas pozdravljam.

Sretno!

Ravnateljica
Ankica Lukić


Obavijesti o početku nove pedagoške godine

Obavještavamo vas da pedagoška godina počinje 1. rujna 2020. godine (utorak).

Djeca jutarnje smjene u vrtić moraju doći do 8:30 sati te u vrtiću mogu boraviti do 12:45 sati.

Od 12:45 do 13:15 slijedi dezinfekcija vrtića.

Djeca poslijepodnevne smjene u vrtić dolaze od 13:15 do 14:00 sati te u vrtiću mogu boraviti do 18:45 sati.

Zbog epidemiološke situacije neće se održavati roditeljski sastanci nego će roditelji sve obavijesti dobiti putem mobilnih telefona i putem web stranice vrtića.

Na web stranicama vrtića su objavljene upute HZJZ te vas molimo da ih se pridržavate. (poveznica na upute)

Budimo odgovorni.

 

KREĆEMO U VRTIĆ!

Članak o tome kako da se roditelji i djeca pripreme za vrtić pogledajte ovdje.


Natječaji

01.07.2020.
2 nova natječaja – pogledajte na podstranici natječaji (kliknite ovdje)

OBAVIJEST

Od 1. do 31.7. dječji vrtić radi u jutarnjoj smjeni 6:00 do 14:00 sati.
Odgojitelji rade u dežurstvu u radnom vremenu od 8:00 do 13:30 sati.
Roditelji čije će dijete pohađati ljetni vrtić trebaju prijaviti potrebu kod odgojitelja svog djeteta.

Srdačan pozdrav.

Ankica Lukić
ravnateljica

Objavljeni su rezultati upisa u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021.

Rezultate pogledajte u PDF prilogu koji se nalazi ovdje.

OBAVIJEST

POŠTOVANI RODITELJI,

POŠTIVAJUĆI UPUTE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U SVEZI ZAŠTITE OD VIRUSA COVIDA -19 I MJERA KOJE ČEMO PODUZETI, MOLIMO VAS DA SE SVI ZAJEDNO PRIDRŽAVAMO MJERA OPREZA, TE U TU SVRHU DJECA JUTARNJE SMJENE BORAVITI ĆE U VRTIĆU DO 12,30. OD 12,30 – 13,30 DEZINFEKCIJA VRTIĆA, A DJECA POSLJEPODNEVNE SMJENE OD 13,30 – 18,30.
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19
Hvala na razumijevanju i suradnji!

Srdačan pozdrav,
Ravnateljica:
Ankica Lukić

OBAVIJEST

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
Ante  Starčevića  15
21240  Trilj
KLASA: 601-08/20-01/10
Ur.broj: 2175-06-01-20-01
Trilj, 5. svibnja 2020.

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i  čl. 4.  Pravilnika o upisu i  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu  djece u predškolsku ustanovu  Dječji vrtić Trilj,  objavljuje:

O B  A  V  I  J  E  S  T

O  upisu  djece  u  Dječji  vrtić  Trilj
za pedagošku godinu 2020./2021.

 1. Upisi se provode  od  18. do  29.  svibnja  2020. svakim  radnim  danom  u  vremenu  od  9,00  do  15,00  sati  u  Dječjem  vrtiću  Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada  Trilja.  U vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020.g navršilo 3 (tri) godine života.

 1. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:
 2. a) Osnovna dokumentacija
 3. Zahtjev za upis djeteta za 2020./2021. pedagošku godinu
 4. Presliku rodnog lista  ili izvadak iz matice rođenih ( bez  obzira  na  datum  izdavanja  dokumenta )
 5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 6. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 
 7. Potvrda liječnika o zdravstvenom  stanju
 8. b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)
 9. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO
 10. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 11. za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 12. za dijete samohranog zaposlenog roditelja:potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
 13. za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece
 14. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
 15. za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
 16. za dijete iz udomiteljske obitelji:presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

 

 1. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 2. za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta
 3. druge dokumente (nadopisati) _________________________________________

 

III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke  Komisije za upis  djece objavit će se javno na oglasnoj  ploči  i   web stranici vrtića, najkasnije  do   19. lipnja 2020. g.

Za  djecu  koja  pohađaju  Vrtić, potrebno  je  obnoviti  upis  kod  odgojitelja, te  priložiti  dokumente  ukoliko  je  došlo  do  promjena

IV.Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku  Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici  Vrtića. Žalbe se zaprimaju  u uredu  za  računovodstvo  vrtića .

Zahtjev za upis 2019-2020

Ravnateljica:
Ankica Lukić

OBAVIJEST RODITELJIMA!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je dana 29.4.2020. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika …
Sukladno tome Dječji vrtić Trilj započinje s radom 11. svibnja 2020. u obje smjene.
Dobro proučite upute te javite odgojitelju svog djeteta hoće li Vaše dijete pohađati vrtić ili ne.

Upute

 

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST!

Obavijest o početku rada „Male škole“

 

Molimo roditelje djece s područja grada Trilja, koja ne pohađaju vrtić, a do 1. 4. 2020. navršavaju 6 godina života, da se jave do

 1. veljače 2020. u Dječji vrtić Trilj, radi polaska u Malu školu.

 

Potrebna dokumentacija: rodni list djeteta.

 

Za sve dodatne informacije, nazvati na telefon 021/832-333.

 

Unaprijed zahvaljujem.

Dokument u PDF obliku.

Proslavljeno 40 godina Dječjeg vrtića ‘Trilj’

U prepunoj triljskoj kino dvorani 22. ožujka (petak)  je svečano proslavljeno 40 godina odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Trilj.

Na samom početku polaznici DV Trilj izveli su himnu Lijepa naša. Nakon toga okupljene je pozdravila ravnateljica vrtića Ankica Lukić.

Pozdravnim govorima okupljenima su se još obratili dožupan Luka Brčić i triljski župnik don Stipe Ljubas. Nakon pozdravnih govora uslijedilo je uručenje povelja gradu Trilju,  županiji Splitsko-dalmatinskoj za iznimnu podršku i pomoć u radu. Povelje su uručene Osnovnoj školi Trilj, župnom uredu Trilj i Dječjem vrtiću Bili cvitak za dugogodišnju uspješnu suradnju u obogaćivanju kvalitete rada sa djecom. Nadalje, uručene su zahvalnice mnogim institucijamam, udrugama i pojedincima za uspješnu suradnju i obogaćivanje rada Dječjeg vrtića Trilj. Potom je uslijedilo  predstavljanje monografije vrtića ‘Djeca nose svjetove  na dlanu’ čija je prodaja humanitarnog karaktera.  Uslijedio je nastup polaznika DV ‘Trilj’ koji su oduševili izvedbom nekoliko pjesama i recitacija te igrokaza.