Natječaji

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje  NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

 1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( do povratka djelatnice s bolovanja ).
 2. LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 01.11.2019.  do  31.05.2020. ( dva sata tjedno ).

Uvjeti :

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i radnom stažu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 


 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje NATJEČAJ

1.  Odgojiteljica predškolskog  odgoja – rad na određeno vrijeme od 26.8.2019. do 31.8.2020.
Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 2

2.  Odgojiteljica predškolskog  odgoja – rad na neodređeno vrijeme
Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 1

Uvjeti :
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Potvrda  o radnom stažu ( Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Uvjerenje o ne kažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi   potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :
Dječji vrtić „ Trilj „“
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
( za natječaj )
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Napomena: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana  31.07.2019.

 


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje NATJEČAJ.

 

 1. Odgojiteljica predškolskog  odgoja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 1

Uvjeti :
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Potvrda o radnom stažu
 • Uvjerenje o ne kažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema

čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i

članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni

su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne

dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Dokazi   potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

 

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 30.04.2019.


 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

 1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( 30.06.2019.).

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 ) ,  prema  Zakonu o  radu  čl.12 i  čl. 15.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Elektronički zapis o  radnom stažu  HZMO-a
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 I 94/13 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Trilj “ raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa.

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u Maloj školi 12 sati tjedno od 01.03.2019. do 31.05.2019.

2. Odgojiteljica predškolskog odgoja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 1

Uvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 ) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „ Trilj “.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti
– Životopis
– Dokaz o stručnoj spremi
– Potvrda o radnom stažu
– Uvjerenje o ne kažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić „ Trilj „“
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Napomena: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 05.02.2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( 30.06.2019.).

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 ) ,  prema  Zakonu o  radu  čl.12 i  čl. 15.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Elektronički zapis o  radnom stažu  HZMO-a
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  vrijedi  od  31.10.2018.  do  07.11.2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( do povratka

djelatnica  s  bolovanja ).

 1. LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od

01.11.2018.  do  31.05.2019. ( dva sata tjedno ).

 1. PEDAGOG/ICA – 1 izvršitelj/ica , 20 sati  tjedno ,na  određeno  vrijeme

( do povratka djelatnice  s  roditeljskog dopusta ).

Uvjeti :

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Elektronički zapis o  radnom stažu  HZMO-a
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  vrijedi  od  11.10.2018.  do  18.10.2018.

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 I 94/13 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Trilj “ raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
1. PEDAGOG/ICA – 1 izvršitelj/ica , 20 sati tjedno ,na određeno vrijeme
( do povratka djelatnice s porodnog dopusta ).

Uvjeti :
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 ) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „ Trilj “.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti
– Životopis
– Dokaz o stručnoj spremi
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :
Dječji vrtić „ Trilj „“
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
( za natječaj )
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj vrijedi od 07.11.2017. do 14.11.2017.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 I 94/13 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Trilj “ raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme ( do povratka
djelatnica s bolovanja ).

Uvjeti :
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 ) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „ Trilj “.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti
– Životopis
– Dokaz o stručnoj spremi
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :
Dječji vrtić „ Trilj „“
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
( za natječaj )
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj vrijedi od 03.11.2017. do 10.11.2017.

Dječji vrtić « Trilj «
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
Klasa: 601-02/17-08/15
Ur. Broj 2175-05-06-17-01
U Trilju,31. 10. 2017

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Trilj, na sjednici održanoj 31.10.2017. god. donosi sljedeću

ODLUKU

o djelomičnom poništenju i ponovnom raspisivanju natječaja za radno mjesto:
– odgojitelj/ica – 2 izvršitelji/ica na određeno vrijeme , do povratka djelatnica s
bolovanja

Točka 1.

Donosi se Odluka o djelomičnom poništenju natječaja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod brojem 1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, objavljen na mrežnoj i oglasnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj i oglasnoj stranici Dječjeg vrtića Trilj u trajanju od dana 10.10.2017 do 17.10.2017. zbog naknadno utvrđenih nepravilnosti pri izboru kandidata.

Točka 2.

Natječaj će se ponovno objaviti na mrežnoj i oglasnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj i oglasnoj stranici Dječjeg vrtića Trilj dana 3.11.2017.

Točka 3.

Odluka stupa na snagu danom objave, 2.11.2017. i bit će objavljena na mrežnoj i oglasnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj i oglasnoj stranici Dječjeg vrtića Trilj.

Predsjednica upravnog vijeća

Ivana Živaljić

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( do povratka

djelatnica  s  bolovanja ).

 1. LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od

01.11.2017.  do  31.05.2018. ( dva sata tjedno ).

Uvjeti :

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i radnom stažu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  vrijedi  od  10.10.2017.  do  17.10.2017.