Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Odluka o odabiru odgojitelja


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Odluka o odabiru spremačice

Odluka o odabiru pomoćne kuharice

Odluka o odabiru domara


NATJEČAJ

Natječaj za spremačicu

Natječaj pomoćna kuhar/ica

Natječaj za radnika na tehničkom održavanju – domar


NATJEČAJ

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Odluka o odabiru pripravnika

Odluka o odabiru pomoćnika za djecu sa poteškoćama

Odluka o odabiru spremačice

Odluka o odabiru odgojitelja


NATJEČAJI

Natječaj za pomoćnika za djecu sa poteškoćama

Natječaj pedagog na određeno puno radno vrijeme

Natječaj spremačica – na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj odgojitelji – 3 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Odluka o odabiru kandidata po natječaju – odgojitelj/ica predškolske djece – na određeno puno radno vrijeme – zamjena za djelatnicu na bolovanju


NATJEČAJ

Odgojitelj/ica predškolske djece – na određeno puno radno vrijeme – zamjena za djelatnicu na bolovanju


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Odluka – natječaj za pedagoga, stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa


NATJEČAJ

Natječaj za pedagog/inju


NATJEČAJI

Obavijest kandidatima sudionicima natječaja

Odluka o poništenju natječaja


NATJEČAJI – 31.07.2023.

Odluka o natječaju za zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručno komunikacijskog posrednika (m/ž)

Natječaj za odgojitelj/ica predškosle djece – 2 izvršitelja (m/ž) na određeno puno radno vrijeme – zamjena djelatnice na porodnom dopustu

Natječaj za spremačicu na određeno, pola radnog vremena (20 sati tjedno) do povratka djelatnice sa bolovanja

Natječaj za odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – zamjena za djelatnicu na neplaćenom dopustu

Natječaj za odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – zamjena za djelatnicu na bolovanju

NATJEČAJ – 25.05.2023.

Odluka o natječaju

Odluka o izboru kandidata


NATJEČAJ – 15.05.2023.

Natječaj za odgojitelj/ica


NATJEČAJ – 02.03.2023.

Natječaj za odgojitelj/ica predškolske djece, određeno nepuno radno vrijeme


NATJEČAJ – 09.02.2023.

Natječaj za odgojitelja


NATJEČAJ – 28.11.2022.

Natječaj za ravnatelja


Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ – 20.10.2022.

Natječaj o zapošljavanju pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, određeno puno radno vrijeme

Natječaj za odgojitelj/icu predškolske djece, određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ – 26.09.2022.

Natječaj za odgojitelj/ica predškolske djece – Neodređeno, puno radno vrijeme

NATJEČAJ – 26.08.2022.

Natječaj za računovodstvo

NATJEČAJ – 03.08.2022.

Natječaj za odgojitelj/ica predškolske djece – Određeno, puno radno vrijeme

Natječaj za logoped/ica – Određeno, pola radnog vremena

Natječaj za pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju – Određeno, puno radno vrijeme

NATJEČAJ –  15.04.2022.

Natječaj za stručnog suradnika – logopeda – Pola radnog vremena

NATJEČAJ –  15.04.2022.

Natječaj za odgojitelja – Određeno

NATJEČAJ –  15.02.2022.

Natječaj za odgojitelja – Neodređeno

Natječaj za odgojitelja – Određeno

Natječaj za odgojitelja – Mala škola

Natječaj za logopeda – Pola radnog vremena

Natječaj za spremačicu – Neodređeno

Natječaj za spremačicu – Pola radnog vremena


NATJEČAJ –  28.10.2021.

za zasnivanje radnog odnosa STRUČNI SURADNIK/ICA – LOGOPED/ICA


NATJEČAJ – 5.10.2021.

za popunu radnog mjesta – pomagač u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju (m/ž)


NATJEČAJI – 12.8.2021.

za zasnivanje radnog odnosa

Odgajatelj/ica

više o natječaju pogledajte OVDJE.


NATJEČAJI – 14.4.2021.

Saznajte više o pojedinom natječaju klikom na naslov.

Natječaj domar

Natječaj kuharica

Natječaj medicinska sestra

Natječaj odgojiteljica

Natječaj pomoćna kuharica-servirka

Natječaj spremačica

Natječaj stručni suradnik -pedagogica i logopedica


NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. ODGOJITELJ/ICA –
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u Maloj školi 12 sati tjedno od 01.03.2021. do 31.05.2021.

2. ODGOJITELJICA –
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za porodiljski dopust) do 31.8.2021

(objavljeno 5.2.2021.)

Više na poveznici


NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA na određeno vrijeme (od 01.09.2020. – 31.08.2021.)

Više na poveznici na PDF natječaja


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj, Trilj

Poveznica na PDF natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića TriljPreuzmite PDF – Natječaj Mala škola


Preuzmite PDF – Natječaj odgojitelj-ica


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje  NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

  1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( do povratka djelatnice s bolovanja ).
  2. LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 01.11.2019.  do  31.05.2020. ( dva sata tjedno ).

Uvjeti :

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i radnom stažu
  • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
  • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.