Novosti
OBJAVLJENI SU REZULTATI NATJEČAJA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ TRILJ ZA 2019./2020

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ
KLASA: 601-05/19-01/11
UR. BROJ: 2175-06-02-19-01
Trilj, 6. lipnja 2019.

Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u DV Trilj, čl. 9. i čl. 18. Statuta DV Trilj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Trilj dana 6.6.2019. godine donosi ODLUKU o upisu djece u Dječji vrtić Trilj za odgojno-obrazovnu 2019./2020. godinu

 

  1. U Dječji vrtić Trilj upisuju se djeca za koju su pristigle prijave na Natječaj za odgojno-obrazovnu /2020. godinu, počevši od 01. rujna 2019. godine, kako slijedi

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: NOVI ODGOJITELJ

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 96 Obnova
2. 97 Obnova
3. 98 Obnova
4. 99 Obnova
5. 100 Obnova
6. 101 Obnova
7. 102 Obnova
8. 103 Obnova
9. 104 Obnova
10. 105 obnova
11. 76 HRVI
12 16 Predškolac
13. 9 Predškolac
14. 31 Predškolac
15. 23 140
16. 27 110
17. 78 110
18. 10 100
19. 48 100
20. 32 100
21. 12 90
22. 1 90

 

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: KRISTINA ŠABIĆ
 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 117 Obnova
2. 118 Obnova
3. 119. Obnova
4. 120 Obnova
5. 121 Obnova
6. 122 Obnova
7. 123 Obnova
8. 124 Obnova
9. 125 Obnova
10. 126 Obnova
11. 127 Obnova
12. 128 Obnova
13. 129 Obnova
14. 130 Obnova
15. 131 Obnova
16. 132 Obnova
17. 133 Obnova
18. 134 Obnova
19. 67 predškolac
20. 21 predškolac
21. 39 110
22. 4 90

 

 

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: ANA JURIĆ

 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 81 Obnova
2. 82 Obnova
3. 83 Obnova
4. 84 Obnova
5. 85 Obnova
6. 86 Obnova
7. 87 Obnova
8. 88 Obnova
9. 89 Obnova
10. 90 Obnova
11. 91 Obnova
12. 92 Obnova
13. 93 Obnova
14. 94 Obnova
15. 95 Obnova
16. 38 predškolac
17. 44 150
18. 24 120
19. 59 110
20. 30 100
21.
22.

 

 

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: IVANA KRNJAČA

 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 106 Obnova
2. 107 Obnova
3. 108 Obnova
4. 109 Obnova
5. 110 Obnova
6. 111 Obnova
7. 112 Obnova
8. 113 Obnova
9. 114 Obnova
10. 115 Obnova
11. 116 Obnova
12. 51 izravan upis
13. 41 140
14. 54 110
15. 66 100
16. 62 100
17.
18.
19.
20.
21.
22.

 

 

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: JELENA ŽUPANOVIĆ

 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 169 Obnova
2. 170 Obnova
3. 171 Obnova
4. 172 Obnova
5. 173 Obnova
6. 174 Obnova
7. 175 Obnova
8. 176 Obnova
9. 13 170
10. 5 140
11. 58 120
12. 29 110
13. 34 110
14. 18 100
15. 80 100
16. 25 90
17. 28 90
18. 37 60
19.
20.
21.
22.
23.

 

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: KRISTINA JOZIĆ

 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 154 Obnova
2. 155 Obnova
3. 156 Obnova
4. 157 Obnova
5. 158 Obnova
6. 159 Obnova
7. 47 predškolac
8. 26 120
9. 79 110
10. 14 100
11. 57 100
12. 77 90
13. 74 90
14. 36 90
15. 35 90
16. 11 90
17. 6 90
18. 2 90
19. 55 80
20. 71 70
21. 70 70
22.

 

 

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: DIVNA BUDIĆ-LETO (zamjena)

 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 160 Obnova
2. 161 Obnova
3. 162 Obnova
4. 163 Obnova
5. 164 Obnova
6. 165 Obnova
7. 166 Obnova
8. 167 Obnova
9. 168 Obnova
10. 65 Predškolac
11. 64 Predškolac
12. 63 Predškolac
13. 19 Predškolac
14. 43 Predškolac
15. 40 Predškolac
16. 3 HRVI
17. 75 150
18. 53 150
19. 50 140
20. 45 120
21. 17 110
22. 61 110

 

Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: NOVI ODGOJITELJ

 

Red. broj Inicijali i identifikacijski broj

 

Broj bodova
1. 135 Obnova
2. 136 Obnova
3. 137 Obnova
4. 138 Obnova
5. 139 Obnova
6. 140 Obnova
7. 141 Obnova
8. 142 Obnova
9. 143 Obnova
10. 144 Obnova
11. 145 Obnova
12. 146 Obnova
13. 147 Obnova
14. 148 Obnova
15. 149 Obnova
16. 150 Obnova
17. 151 Obnova
18. 152 Obnova
19. 153 Obnova
20. 52 100
21.
22.

 

  1. Lista čekanja za upis u DV Trilj

 

Za jutarnju smjenu:

Identifikacijski broj Broj bodova
20 80
68 70
46 70
56 50
21 30

 

Djeca koja ne ispunjavaju uvjete natječaja (nemaju navršene 3. godine do 31.8.2019.):

Identifikacijski broj Broj bodova
42 90
49 90

 

Djeca iz druge općine:

 

Identifikacijski broj Broj bodova
70 90
33 60
60 HRVI

 

Za poslijepodnevnu smjenu:

Identifikacijski broj Broj bodova
8 60
7 50
15 20

Djeca koja ne ispunjavaju uvjete natječaja (nemaju navršene 3. godine do 31.8.2019.):

Identifikacijski broj Broj bodova
69 100

 

 

  1. Roditelji primljene djece obvezni su potpisati Ugovor o ostvarivanju programa njege, odgoja i zaštite djeteta u roku 30 dana od dana polaska djeteta u vrtić (od 2.9.- 2.10)
  2. Zahtjevi za upis djece u DV Trilj koji su ostali neriješeni, vodit će se u evidenciji te u slučaju ispisa određenog broja djece ili odustajanjem nekog od primljenih, rješavat će se naknadno, sukladno prioritetima i odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Trilj.
  3. Učesnik, u Natječaju, čiji je zahtjev za sada ostao neriješen, ima pravo podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi pismeno putem tajništva Dječjeg vrtića.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Živaljić

 

Ova Odluka objavljena je na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Trilj dana 07. lipnja 2019. godine.

Ravnateljica:

Ankica Lukić

Rezultate možete preuzeti OVDJE