Blog

ZA DJECU JUTARNJE SMJENE: Prošlogodišnja djeca – dolazak u vrtić od 7:15 do 8:30, a odlazak do 12:45 sati. Novoupisana djeca, dolazak u vrtić od 9:00 do 10:00 sati. Boravak u skupini sat vremena.   ZA DJECU POSLIJEPODNEVNE SMJENE: ...

Obavještavamo vas da pedagoška godina počinje 1. rujna 2020. godine (utorak). Djeca jutarnje smjene u vrtić moraju doći do 8:30 sati te u vrtiću mogu boraviti do 12:45 sati. Od 12:45 do 13:15 slijedi dezinfekcija vrtića. Djeca ...

Polazak u jaslice/vrtić je velika promjena i uzbudljiv događaj u životu djeteta i roditelja. Za mnogu djecu je to prvo odvajanje od roditelja. Iz sigurne i zaštićene obiteljske sredine dijete dolazi u potpuno nepoznat prostor gdje će o ...

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje  NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na ...

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje NATJEČAJ 1.  Odgojiteljica predškolskog  odgoja – rad na određeno vrijeme od ...

DJEČJI VRTIĆ TRILJ ANTE STARČEVIĆA 15 21240 TRILJ KLASA: 601-05/19-01/11 UR. BROJ: 2175-06-02-19-01 Trilj, 6. lipnja 2019. Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i ...

Dječji  vrtić  upisuje  djecu  od  navršene  3. godine   života do  polaska  u  Osnovnu  školu  koja  imaju  prebivalište  na  području  Grada  Trilj  u  poludnevne ( 4 – 6 satne ) programe sukladno  Zakonu  o  ...

DJEČJI VRTIĆ TRILJ Ante Starčevića 15 21240 Trilj KLASA: 601-08/18-01/08 Ur.broj: 2175-06-18-02-1 Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl. 4. Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja ...

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 I 94/13 ravnateljica Dječjeg vrtića „ Trilj “ raspisuje NATJEČAJ ZA Odgojiteljica predškolskog odgoja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja ...

Molimo roditelje djece s područja grada Trilja, KOJA NE POHAĐAJU VRTIĆ, A DO 1.4.2018. PUNE 6 GODINA ŽIVOTA, da se jave od 5. do 16. veljače 2018. u Dječji vrtić Trilj, zbog polaska u Malu školu. Potrebna dokumentacija: rodni list ...