Novosti
Oglas za upis djece u dječji vrtić trilj za 2019./2020. ped. god.

Dječji  vrtić  upisuje  djecu  od  navršene  3. godine   života do  polaska  u  Osnovnu  školu  koja  imaju  prebivalište  na  području  Grada  Trilj  u  poludnevne ( 4 – 6 satne ) programe sukladno  Zakonu  o  predškolskom  odgoju  i  obrazovanju.

Upisi će se obavljati od 6. do 17.  svibnja  2019.  svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 sati u Dječjem vrtiću Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.

Pri upisu djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. presliku rodnog lista ili izvadak iz matične knjige rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
  2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
  3. potvrdu o zaposlenosti roditelja (potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinko osiguranje)
  4. potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  5. ostale dokaze radi utvrđivanja prioriteta prema članku 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić Trilj.

–  Djeca zaposlenih roditelja:

– oba roditelja…………………………………………………

– jednoroditeljska obitelj………………………………….

– jedan roditelj………………………………………………..

–  Djeca kojima su oba roditelja studenti…………………

–   Za djecu iz obitelji s troje i više djece.

–   Za djecu s teškoćama i djecu iz udomiteljskih obitelji

–   Za djecu roditelja koji primaju dječji doplatak

 Djeca u godini prije polaska u školu, djeca HRVI, djeca roditelja žrtava iz Domovinskog

rata i djeca samohranih zaposlenih roditelja upisuju se u vrtić izravno bez bodovanja.

  1. OIB djeteta
  2. Prijavnica za upis  djeteta  u  Vrtić ( ispunjava  se  u  Vrtiću )
  3. Za djecu s  teškoćama  u  razvoju  Rješenje  Centra  za  soc.skrb

 

Za djecu koja već pohađaju  vrtić potrebno  je obnoviti  upis  kod odgojitelja te priložiti  dokumente  ukoliko  je  došlo  do promjena.

Rezultati  upisa  bit će  objavljeni najkasnije do 7.  lipnja  na  oglasnoj  ploči  i  web stranici  Vrtića.  Za sve dodatne informacije nazovite na tel. 021/ 832 333

Zahtjev za upis u 2019. – 2020. možete preuzeti ovdje:  PREUZMITE ZAHTJEV

Ravnateljica , Ankica Lukić

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *