Novosti
NATJEČAJ ZA VOLONTERA

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 I 94/13 ravnateljica Dječjeg vrtića „ Trilj “ raspisuje
NATJEČAJ ZA
Odgojiteljica predškolskog odgoja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 2
Natječaj vrijedi : od 13.02.2018. do 21.02.2018.
Uvjeti :
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 ) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „ Trilj “.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti
– Životopis
– Zamolba
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
– Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariji od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07.,i 94/13.)
– Potvrda o prijavi na Zavod za zapošljavanje
Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :
Dječji vrtić „ Trilj „“
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
( za natječaj )
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *