Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Dječji vrtić Trilj kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore sukladno članku 76. – 77. Zakona o javnoj nabavi.