Blog

DJEČJI VRTIĆ TRILJ Ante Starčevića 15 21240 Trilj KLASA: 601-08/18-01/08 Ur.broj: 2175-06-18-02-1 Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl. 4. Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja ...

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 I 94/13 ravnateljica Dječjeg vrtića „ Trilj “ raspisuje NATJEČAJ ZA Odgojiteljica predškolskog odgoja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja ...

Molimo roditelje djece s područja grada Trilja, KOJA NE POHAĐAJU VRTIĆ, A DO 1.4.2018. PUNE 6 GODINA ŽIVOTA, da se jave od 5. do 16. veljače 2018. u Dječji vrtić Trilj, zbog polaska u Malu školu. Potrebna dokumentacija: rodni list ...

DJEČJI VRTIĆ TRILJ Ante Starčevića 15 21240 Trilj Klasa: 601-02/17-01/3 Ur. broj: 2175- 05-06-17-02 U Trilju, 20.02.2017.       Predmet: ZAPISNIK   Sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održane   dana 20. ...

DJEČJI VRTIĆ TRILJ Ante Starčevića 15 21240 Trilj Klasa: 601-02/17-01/9 Ur. broj: 2175- 05-06-17-02 U Trilju, 01.02.2017.       Predmet: ZAPISNIK   Sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održane   dana 01. ...