Blog

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje  NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na ...

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje NATJEČAJ 1.  Odgojiteljica predškolskog  odgoja – rad na određeno vrijeme od ...

DJEČJI VRTIĆ TRILJ ANTE STARČEVIĆA 15 21240 TRILJ KLASA: 601-05/19-01/11 UR. BROJ: 2175-06-02-19-01 Trilj, 6. lipnja 2019. Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i ...

Dječji  vrtić  upisuje  djecu  od  navršene  3. godine   života do  polaska  u  Osnovnu  školu  koja  imaju  prebivalište  na  području  Grada  Trilj  u  poludnevne ( 4 – 6 satne ) programe sukladno  Zakonu  o  ...